A befogadás globális és kollaboratív kultúrája

Sokszínűségre törekszünk

A Mastercardnál szakértelmünket a nemzetközi színtérről érkező munkatársaink sokrétű tapasztalataival is gazdagítjuk - ez sokszínűségre és befogadásra irányuló stratégiánk alappillére. Elkötelezettek vagyunk, hogy minden munkatársunknak olyan környezetet biztosítsunk, ahol tisztelik egyéni erősségeit, nézeteit és tapasztalatait. Ez lelkesedésre, innovációra és produktivitásra sarkall.

A globális sokszínűség szolgálatában olyan keretrendszert hoztunk létre, amely az üzleti folyamatokat és eljárásokat a sokszínűség globális szintű figyelembevételével, integrálásával és kamatoztatásával támogatja.

A Globális Diverzitás Iroda elérhetősége

Sokszínűségi stratégiánk mozgatórugója 

A Mastercard Globális Diverzitás és Befogadás Tanácsának (GDIC) formátuma is tükrözi, mekkora jelentőséget tulajdonít a vállalat a sokszínűségnek. A GDIC a Globális Diverzitás Iroda igazgatóságaként működik, és elősegíti, hogy stratégiánk az egész szervezetetben működhessen.

A GDIC elnöki posztját vezérigazgatónk látja el, és a tanács a vállalat valamennyi üzleti régiójából rendelkezik tagokkal: Észak-Amerika; Latin-Amerika/Karib-térség; Ázsia/Csendes-óceán térsége; valamint Közel-Kelet és Afrika. Évente hat-nyolc ülést tartanak, hogy az értékteremtés növelését célzó, bemutatott programokat, együttműködéseket és más javaslatokat értékeljék.

Támogatjuk az inkluzív kultúrát

Munkatársaink egyedülálló erősségeit, nézeteit és tapasztalatait a Business Resource Groupok (BRG-k) támogatása révén kamatoztatjuk. Ezek az autonóm csoportok olyan egyénekből állnak, akiket hasonló érdeklődési körük vagy tapasztalataik (lehet ez nemük vagy etnikumuk szerint is) tartanak össze. A BRG tagok visszajelzést adnak új ötleteinkről és kezdeményezéseinkről, együttműködnek bizonyos szervezetekkel, és felkarolják közösségeiket. Ezáltal segítenek megtalálni azokat az üzleti programokat, amelyek a fogyasztók változatos igényeinek kielégítését szolgálják.

Bemutatkoznak a BRG-k

A sokszínűség eredményeket hoz

A Mastercard 2017-es jelentése a nemek közötti egyenlőségről

A Mastercard célja, hogy olyan környezetet teremtsen, ahová a legjobbak akarnak tartozni. Alkalmazottainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy célorientált munkát végezzenek, amellyel hatással vannak közösségekre, az ügyfelekre és a munkatársakra globális szinten.

Iparági szakértelmünket növelik a globális munkaerő által biztosított meglátások és lehetőségek, amelyek befogadási és sokszínűségi stratégiánk alapját képezik. Fontos számunkra, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, amelyben az alkalmazottak megbecsülve és tisztelve érzik magukat, valamint lehetőségük nyílik kihozni magukból a legjobbat, függetlenül a különbözőségektől. Ahhoz, hogy megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak, és fenntartsuk vállalatunk növekedését és teljesítményét, mindig próbálunk olyan munkakörnyezetet biztosítani, amely segít a legjobbaknak kibontakozni.

A nemek arányára kivételesen nagy figyelmet fordítunk. 2017. december 31-től globális munkaerőnk közel 40%-a nőnemű.

Bár feladataink ezzel koránt sem értek véget, a százalékos arányt tekintve egyre több nő tölt be vezetői pozíciót vállalatunknál.

Egyenlő díjazás

Bár felismertük a nemi arány javítása során felmerülő kihívásokat, elkötelezettek vagyunk azon elv mellett, miszerint az egyenlő munkáért egyenlő díjazás jár.

Éppen ezért érvényben van egy keretrendszer, amellyel minden évben megvizsgáljuk a díjazási gyakorlatokat. Vállalatunk minden munkakörét éves szinten felülvizsgáljuk és a külső piachoz viszonyítjuk. Ezenkívül kártalanítást állapítunk meg többek között a nemek közötti esetleges fizetésbeli különbségekért. Ha a talált különbségekre nincs elfogadható magyarázat, lépéseket teszünk a kompenzációra. Emellett számos csatornát biztosítunk alkalmazottainknak, amelyeken keresztül kifejezhetik a fizetésbeli különbségekkel kapcsolatos aggályaikat. Fordulhatnak például a felettesükhöz, az etikai segélyvonalhoz, a munkavállalói kapcsolatokkal foglalkozó csapathoz vagy a jogi osztályhoz.

Idén külső felek segítségét is kértük az értékelés hitelesítésében, hogy ezáltal további támogatást biztosítsunk és javítsunk a folyamaton. Ez ezentúl az éves folyamat része lesz.

Az értékelésből és a hitelesítési folyamatból levont következtetésből az derült ki, hogy vállalatunknál a férfiak által megkeresett minden dollárhoz képest a nők 0,991 dollárt kapnak az ugyanazon szinten nyújtott egyenlő teljesítményért.

Az idei kárpótlási ciklus részeként lépéseket fogunk tenni a nemek közti fizetéskülönbség megszüntetéséért.

A befogadó és nagy teljesítményű vállalati kultúra kialakítása iránti elhivatottságunk alapja a nemek közötti egyenlőség, ezért fontosnak tartjuk megőrizni azokat a gyakorlatokat, amelyek egyenlő díjazást biztosítanak az ugyanazon szinten nyújtott egyenlő teljesítményért.

Az egyenlő díjazás csupán egy része a nagy teljesítményű és sokszínű szervezet létrehozására irányuló célkitűzésünknek. Ugyanis emellett aktív szerepet vállalunk olyan kezdeményezésekben, amelyek a vállalat minden szintjén növelik a nemi sokszínűséget, és továbbra is keresni fogjuk a lehetőségeket, amelyek segítségével a nők karriert építhetnek az üzlet minden területén.

Női alkalmazottak felvétele

Vállalatunk fontosnak tartja, hogy változatos jelentkezőlistákról vegyen fel alkalmazottakat. Emellett általánosságban elmondható, hogy a munkaerőfelvevő vezetők előnyben részesítik a változatos jelentkezőlistákat. Tavaly globálisan a listák 83%-án szerepelt legalább egy női jelentkező. Ennek eredményeképp 2017-ben globális alkalmazotti felvételünk 40%-a és az egyetemről felvettek 55%-a nő volt.

Szakmai előmenetel

Ami a szakmai előmenetelt illeti, figyelünk arra, hogy lehetőségeket teremtsünk a nagy karrierpotenciállal bíró nők számára készségeik bővítésére és tapasztalatok gyűjtésére azáltal, hogy feletteseiktől és csoporton belül kapott feladatokat biztosítunk. Létrehoztunk egy globális, női vezetőket képző programot, melynek segítségével megtalálhatjuk a jövő generációjának női tehetségeit, és – például intenzív műhelyfoglalkozások, pályaváltoztatás vagy egyéb módszer által – biztosíthatjuk, hogy hogy a vállalaton belül még több féle munkakör  betöltéséhez szükséges készségekkel rendelkezzenek. Ezenkívül felsővezetői szinten hivatalos, célzott beszélgetéseket tartunk a fejlesztés és az utánpótlás-tervezésben megjelenő nemek közötti megkülönböztetés megvitatására.

Mindemellett olyan külső partnerségi kapcsolatokat alakítunk ki és olyan programokban veszünk részt, amelyek célja elősegíteni a nemi sokszínűséget. Testületünk elnöke és más Mastercard-vezetők például tagjai a 30% Club kampánynak, igazgatótanácsunk 25%-a pedig nő.

Emellett továbbra is vannak diákokat célzó programjaink, illetve támogatjuk és alkalmazzuk a fiatal tehetségeket, hogy ezáltal biztosítsuk a jövőbeni vezetőség sokszínűségét. Alább néhány fontosabb programunkról olvashat:

  • Women in Technology: célja a tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika területén elhelyezkedni akaró nők segítése. Segítségével a Mastercard női alkalmazottakkal bővítheti munkaerejét. Segít felemelkedni a nőknek a technológiai pályán.
  • Girls4Tech™ program: díjnyertes oktatási program, amelyet a Mastercard vezető mérnökeivel és technológusaival együtt fejlesztettünk ki, és amelynek célja megismertetni a 10–13 éves lányokat a tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika területével kapcsolatos alapelvekkel. Célunk, hogy 2020-ra elérjük a 200 000-es létszámot.
  • LaunchCode: Lehetőséget biztosít a nőknek a technológia területére való belépéshez. Amellett, hogy a Mastercard alkalmazza a tehetségeket, támogatja a LaunchCode CoderGirl nevű programját, amely olyan heti találkozókat foglal magában, amelyeket leendő női programozóknak tartanak, és amelyek keretében tapasztalt szakemberek segítik a jelenlévőket.

Továbbra is elhivatottak vagyunk a nemek közötti egyenlőség előmozdítása iránt. Meghallgatjuk alkalmazottainkat, és olyan lépéseket teszünk, amelyek kötelezettségvállalásunkkal összhangban állnak. Célunk növelni sokszínű vállalkozásunkat, hogy minden olyan közösség képviseltesse magát, amelyet üzletként kiszolgálunk. Minden alkalmazottunk megérdemli, hogy megbecsülve és tisztelve érezze magát, és lehetősége legyen kihoznia magából a maximumot. Vállalatunk sikerességét mutatja, hogy sokszínű munkaerőnk együttesen talál és fejleszt megoldásokat az ügyfelek és a támogatott közösségek számára.

„Nem törődhetünk bele a sokféleség és befogadás hiányába. Alapvető elvárásnak kell lenniük. Az, hogy miért kell kiemelt helyen kezelnünk őket, egyértelmű: jobb betekintést, jobb döntéseket és jobb termékeket biztosítanak, amelyek révén vállalatunk kitűnhet versenytársai közül.”

- Ajay Banga, President and CEO

Dolgozzon a Mastercardnál!


Eltérő hátterű munkatársak, változatos díjak és elismerések.