Skip to Content

Bevezető

Mastercard Europe SA („Mastercard” vagy „mi”) a www.mastercard.hu webhelyet (a „Mastercard webhely”) személyes tájékozódási, oktatási és szórakoztatás célból bocsátja az Ön rendelkezésére. A Mastercard webhelyen Ön tetszés szerint böngészheti, letöltheti, vagy más módon használhatja a rendelkezésre bocsátott tartalmakat. A Mastercard webhely elérésével és használatával Ön korlátozások nélkül elfogadja a következő „Használati feltételeket”. Ha nem ért egyet a jelen Használati feltételekkel, ne használja a Mastercard webhelyet.

Tartalom

Jogosultság a webhely tartalmának használatára

Ezúton korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható engedélyt biztosítunk Önnek arra, hogy a Mastercard webhelyről saját felhasználás céljából bármilyen, az alábbi meghatározás szerinti tartalmat megtekintsen, megosszon, kinyomtasson vagy letöltsön. Ugyanakkor Ön nem jogosult arra, hogy a Mastercard webhelyen található bármilyen tartalmat licenceljen, újból közzétegyen, terjesszen, lemásoljon, másoknak kiadjon, továbblicenceljen, átruházzon, illetve a kérdéses tartalmak alapján bármilyen derivatív tartalmat létrehozzon vagy más módon, nem személyes célra használja fel azt. A személyes felhasználáson túl a tartalom egyetlen részét sem szabad bármilyen formában reprodukálni vagy bármilyen – elektronikus vagy mechanikus – információkereső rendszerbe beépíteni. Ön nem jogosult a Mastercard webhely megnyitására vagy használatára olyan módon, amely potenciálisan vagy szándékosan kárt vagy egyéb hátrányt okozhat a Mastercard webhelynek, illetve a Mastercard webhelyet tároló bármely szervernek vagy hálózatnak, továbbá tilos bármilyen módon akadályoznia, hogy mások használják a webhelyet. Emellett Ön korlátozott, visszavonható és nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a webhelyre vagy annak bármely tartalmára mutató hiperhivatkozást hozzon létre, azzal a feltétellel, hogy a hivatkozás nem mutathatja be hamis, félrevezető, becsmérlő vagy másképpen sértő módon a Mastercard vállalatot, illetve annak termékeit vagy szolgáltatásait, továbbá nem lehet úgy értelmezhető, hogy a Mastercard bármilyen módon szponzorálja vagy támogatja az Ön webhelyét, oldalát vagy tartalmát.

A webhely eléréséhez nem szabad automatizált rendszereket (pl. botok, spiderek stb.) használni. Ön beleegyezik, hogy nem gyűjt személyazonosításra alkalmas információkat a webhely más felhasználóiról, továbbá nem értékesíti vagy használja fel más módon az ilyen információkat. Az itt kifejezetten megadott jogokon kívül a Mastercard webhelyre és annak teljes tartalmára vonatkozó minden egyéb jog, jogcím és érdekeltség a Mastercard tulajdonát képezi.

A MASTERCARD FENNTARTJA A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BÁRKITŐL BÁRMILYEN OKBÓL MEGTAGADJA A WEBHELYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, BELEÉRTVE A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK VAGY MÁS HASZNÁLATI JOGOK MEGSÉRTÉSÉT IS.

A Mastercard webhely és a Használati feltételek változásai

A Mastercard fenntartja a jogot a webhelyen vagy azzal kapcsolatosan megjelenő tartalmak, anyagok vagy információk előzetes értesítés nélküli módosítására vagy megváltoztatására, beleértve a jelen Használati feltételeket is. A Mastercard a Használati feltételeket bármikor módosíthatja a jelen közlemény frissítésével. Az ilyen változások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért időről időre látogasson el ezekre az oldalakra, hogy megtekintse az aktuális Használati feltételeket.

Szellemi tulajdonjog

A Mastercard webhely tartalmát a vonatkozó szellemi tulajdonjogi törvények védik, és minden tartalom a Mastercard tulajdonát képezi, illetve a Mastercard licenc vagy engedély birtokában használja azt. A webhelyen található minden szöveg, formázás (korlátozások nélkül beleértve a Mastercard webhelyen lévő anyagok kiválasztását, koordinációját és elrendezését), kép, grafika, animáció, eszköz, widget, alkalmazás, hirdetés, videó, zene, hang, másolat, kreatív anyag, fénykép, védjegy, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név és logó, valamint a webhelyen található minden egyéb anyag és információ a Mastercard, leányvállalatai és partnerei, valamint a megfelelő engedélyesek és licencadók szellemi tulajdonát képezi (együttesen: „tartalom”). A webhelyen található egyes elemekre az egyesült államokbeli 6,091,956 számú szabadalom vonatkozhat (U.S. Patent 6,091,956). Ön ezeket az anyagokat nem másolhatja le, nem fejtheti vissza, nem bonthatja fel, nem szedheti szét, nem módosíthatja, nem teheti közzé más webhelyeken, nem ágyazhatja be vagy hozhat létre hozzájuk direktben a tartalomra mutató hivatkozást, továbbá semmilyen más módon nem terjesztheti, nem adhatja tovább, nem licencelheti, nem licencelheti tovább és nem ruházhatja át másra. A Mastercard webhelyen található tartalmakban foglaltak semmilyen körülmények között nem értelmezhetők úgy, hogy – közvetlenül, közvetve vagy más módon – bármiféle engedélyt adnának a Mastercard védjegyének, szellemi tulajdonjogának vagy szellemi tulajdonjoggal védett anyagainak reklámcélú felhasználására a Mastercard előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Mastercard webhelyen megjelenő bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegyek, logók, kereskedelmi nevek és szolgáltatási védjegyek (együttesen: „védjegyek”) a Mastercard és partnerei tulajdonát képezik. A Mastercard webhelyen található tartalmakban foglaltak semmilyen körülmények között nem értelmezhetők úgy, hogy közvetlenül vagy más módon bármiféle engedélyt adnának a Mastercard webhelyen található védjegyek felhasználására a Mastercard vagy a védjegyet birtokló harmadik fél írásbeli engedélye nélkül. A Mastercard egyesült államokbeli védjegyei

Az anyagok bármilyen jogosulatlan kereskedelmi felhasználása a Mastercard szellemi tulajdonjogának megsértését jelenti, és ilyen esetben a Mastercard minden törvényes eszközzel fellép a jogsértés ellen.

Szerzői joggal kapcsolatos panaszok

A webhely működtetése során a Mastercard „szolgáltatóként” léphet fel (a DMCA definíciója szerint) és online tartalom- és hivatkozásszolgáltatóként nyújthat szolgáltatásokat külső webhelyek számára. Ennek következményeképpen a webhely használata során sor kerülhet olyan, harmadik felek által biztosított anyagok átvitelére, tárolására, elérésére vagy más módon hozzáférhetővé tételére, amelyek nem a Mastercard tulajdonát képezik. A Mastercard bizonyos, a törvény által előírt eljárásokat alkalmaz a webhelyen előforduló szerzőijog-sértésekkel kapcsolatos állítások kezelésére, és olyan szabályokat fogadott el, amelyek lehetővé teszik azon tartalmak azonnali eltávolítását, illetve azon felhasználók azonnali felfüggesztését, amelyek/akik a Mastercard vagy egy harmadik fél jogait sértik, illetve bármely más módon szellemi tulajdonjogi törvényekbe ütköző vagy a jelen megállapodással ellentmondó jogállást testesítenek meg. Ha Ön úgy véli, hogy a webhelyen elérhető bármely anyag szerzői jogot sért, haladéktalanul értesítse a Mastercard vállalatot a szerzőijog-sértések (DMCA – 17 U.S.C., 512(c)(2) szakasz) bejelentésére vonatkozó eljáráson keresztül. A Mastercard a lehető leghamarabb eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a kérdéses anyagot, majd a DMCA-ban előírt eljárásokat követve rendezi a helyzetet a bejelentő fél és a tartalmat biztosító állítólagos jogsértő fél között. A DMCA szerinti jogsértési bejelentéseket a következő címre küldje: Copyright Agent, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, Attn: Law Department, vagy e-mailben a copyrightagent@mastercard.com címre.

Az üzenetnek tartalmaznia kell a következőket:

  1. Az Ön szerint a jogsértés tárgyát képező, szerzői jogi védelem alatt álló anyag vagy más szellemi tulajdon azonosítása;
  2. A jogsértés tényállását megtestesítő anyag azonosítása a webhelyen belül, megfelelő részletességgel ahhoz, hogy a Mastercard megtalálja azt a webhelyen;
  3. Az Ön nyilatkozata arról, hogy Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy a vitatott felhasználáshoz a szerzői jog tulajdonosa vagy annak ügynöke nem járult hozzá, illetve a törvény nem teszi azt lehetővé;
  4. Az Ön nyilatkozata arról, hogy Ön büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti: (a) a bejelentésében szereplő fenti információk pontosak, és (b) Ön a kérdéses szerzői jogi érdekeltség tulajdonosa vagy felhatalmazás birtokában jár el a tulajdonos nevében;
  5. Az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe; valamint
  6. Az Ön aláírása vagy elektronikus aláírása

A Mastercard a felhasználóit bármely szerzőijog-sértéssel kapcsolatos bejelentésről tájékoztathatja a webhelyein megjelenített általános tájékoztatóban, a nyilvántartásában szereplő felhasználók e-mail címére küldött elektronikus levélben, illetve a nyilvántartásában szereplő felhasználók lakcímére küldött postai küldeményben. Ha Ön ilyen, jogsértéssel kapcsolatos értesítést kap, ellenkeresetet indíthat írásban a kijelölt ügynöknél, amely ellenkeresetben a következő információkat kell feltüntetnie. Ahhoz, hogy érvényes legyen, az ellenkeresetet írásban kell beadni, és a következő információkat kell tartalmaznia:

  1. Az Ön aláírása vagy elektronikus aláírása;
  2. Annak az anyagnak az azonosítása, amelyet eltávolítottak vagy hozzáférhetetlenné tettek, valamint az a hely, ahol az anyag megtalálható volt, mielőtt eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették;
  3. Az Ön nyilatkozata arról, hogy büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti: Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyagot hiba vagy téves azonosítás miatt távolították el vagy tették hozzáférhetetlenné; és
  4. Az Ön neve, lakcíme és telefonszáma, valamint nyilatkozat arról, hogy Ön elfogadja a Szövetségi Kerületi Bíróság joghatóságát abban a bírósági körzetben, ahol az Ön lakcíme található, illetve ha Ön nem az Egyesült Államokban él, akkor bármely olyan bírósági körzetét, ahol vállalatunk jelen van, továbbá elfogadja az idézési kézbesítést attól a személytől (vagy annak képviselőjétől), aki a vélt jogsértést megtestesítő anyagról szóló értesítést benyújtotta.

Interaktív fórumok és csoportok, valamint visszajelzések

Felhasználók által benyújtott anyagok és a vonatkozó eljárásmód

A webhely felhasználójaként Ön szöveget, illetve fényképeket, videókat, hangfájlokat vagy más tartalmakat tartalmazó anyagokat, valamint ilyen anyagokra mutató hivatkozásokat küldhet, amennyiben a webhely ezt lehetővé teszi (együttesen: „Felhasználó által benyújtott anyagok”). Az Ön mint felhasználó által benyújtott anyagokért és azok közzétételének következményeiért kizárólag Ön felelős. A Felhasználó által benyújtott anyagok kapcsán Ön elfogadja és garantálja a következőket: a Felhasználó által benyújtott anyag az Ön eredeti munkája, és Ön rendelkezik minden szükséges licenccel, joggal, beleegyezéssel, és engedéllyel ahhoz, hogy felhasználja ezeket az anyagokat, valamint engedélyezze a Mastercard számára ezen anyagok felhasználását minden jelenlegi és későbbiekben megjelenő csatornán, földrajzi és időbeli korlátozások és ellenszolgáltatási igény nélkül, továbbá Ön rendelkezik minden szükséges beleegyezéssel ahhoz, hogy felhasználja és közzétegye a Felhasználó által benyújtott anyagokban található, személyazonosításra alkalmas információkat, képeket vagy egyéb elemeket, hogy a Felhasználó által benyújtott anyagok webhelyen történő felhasználása megfeleljen a webhely szabályzatának és a jelen megállapodás előírásainak. Ön elfogadja, hogy a Felhasználó által benyújtott anyagok részeként nem nyújt be olyan anyagokat, amelyek szerzői jogi védelem vagy kereskedelmi titokra vonatkozó védelem alatt állnak, illetve harmadik fél tulajdonát képezik, beleértve a személyes adatok védelmére vonatkozó jogokat és a közzétételi jogokat is, kivéve akkor, ha Ön az ilyen jogok tulajdonosa vagy rendelkezik a jogos tulajdonos engedélyével és minden szükséges beleegyezéssel azoktól a személyektől, akiknek a személyazonosításra alkalmas adatai szerepelnek a kérdéses anyagban arra vonatkozóan, hogy közzétegye az anyagot és a Mastercard számára minden itt leírt licencengedélyt megadjon. Emellett Ön vállalja és garantálja, hogy tájékoztatást nyújt minden olyan, Ön által birtokolt bejegyzett szabadalom vagy szabadalmi kérelem meglétéről, amely bármilyen formában kapcsolódik a Felhasználó által benyújtott anyaghoz.

Ön igazolja és elfogadja, hogy Ön és a Mastercard között semmiféle titoktartási szerződés vagy hasonló kötelezettség nem jön létre a Felhasználó által benyújtott anyag kapcsán, függetlenül a Felhasználó által benyújtott anyagban vagy az ahhoz kapcsolódó bármely anyagban szereplő bármilyen nyilatkozattól vagy információtól.

A Felhasználó által benyújtott anyagok tulajdonjoga és felhasználása

Azzal, hogy bármilyen anyagot (Felhasználó által benyújtott anyag) beküld a számunkra, Ön egyben nemzetközileg érvényes, állandó, jogdíjmentes, követelésmentes, visszavonhatatlan, továbblicencelhető, átruházható, nem kizárólagos licencet ad a Mastercard számára a Felhasználó által benyújtott anyag vonatkozásában (beleértve a szerzői jogokat, a szabadalmakat és a védjegyekre vonatkozó jogokat is), ideértve az anyag szerkesztésére, módosítására és derivatív munkákban való felhasználására vonatkozó jogokat is, valamint a Felhasználó által benyújtott anyagban szereplő koncepciókat és ötleteket, többek között a dokumentumokat, grafikákat, nyilatkozatokat, rajzokat, vázlatokat, bizonyításokat, megjelenítéseket, fényképeket, filmanyagokat, kivágott részleteket, kottákat, hang- és videofelvételeket, valamint lemezeket – akár nyomtatott, akár elektronikus formában –, amelyeket Ön hozott létre vagy készített a Felhasználó által benyújtott anyag részeként. Az Ön által a Mastercard számára adott licenc egyben feljogosítja a Mastercard vállalatot és megbízottjait arra, hogy a Felhasználó által benyújtott anyagot reprodukálják, más munkákban felhasználják, kombinálják más munkákkal, valamint módosítsák, lefordítsák, másolatait terjesszék, megjelenítsék, előadásban használják, licenceljék és az átalakított anyagra örökös nemzetközi szerzői jogi védelmet igényeljenek a Mastercard nevében minden jelenleg létező és jövőben megjelenő médiacsatornán. A fenti engedély például lehetővé teszi a Mastercard és megbízottjai számára, hogy az Ön által beküldött anyagnak adott részeit vagy egészét felhasználják, újra felvegyék vagy módosítsák az Ön által biztosított hangsávokat vagy képeket, átírják a Felhasználó által benyújtott anyag tartalmát és/vagy olyan más anyagokkal egészítsék ki azt, amelyeket a Mastercard készített vagy másoktól licencelt. Ha a Felhasználó által benyújtott anyagot más tartalomban használjuk fel, akkor a kérdéses tartalom a mi tulajdonunkat képezi, amely a jelen irányelvekkel összhangban használható fel, az Ön jóváhagyása nélkül.

Ha Ön felhasználói anyagot nyújt be, azzal egyben lemond minden szerzői jogáról, valamint „morális” jogáról és követeléséről a Felhasználó által benyújtott anyag, továbbá az abban szereplő fénykép(ek), filmanyagok, illusztrációk, nyilatkozatok és egyéb tartalmak megváltoztatásával kapcsolatosan. Emellett beleegyezik abba, hogy a Mastercard a Felhasználó által benyújtott anyag tekintetében teljes és visszavonhatatlan törvényes képviseleti jogokat szerez, többek között azt a jogot, hogy végrehajtson és elkészítsen bármilyen dokumentumot az Ön nevében és az Ön megbízásából, annak érdekében, hogy a Mastercard saját belátása szerint bármilyen módon felhasználhassa az Ön által licencelt anyagot, továbbá megvédje az Ön által benyújtott anyag alapján készült munkákra vonatkozó jogait és eltávolíttassa a Felhasználó által benyújtott anyagot bármely más webhelyről vagy fórumról.

A Mastercard kérésére és kizárólagos igénye szerint Ön köteles minden olyan, engedélyezéshez szükséges anyagot rendelkezésre bocsátani és minden ehhez kapcsolódó intézkedést megtenni, amely ésszerű mértékben szükséges ahhoz, hogy a Mastercard saját belátása szerint felhasználja a beküldött anyagot, továbbá gondoskodjon arról, hogy a „szerzők morális jogai” a jelen feltételek hatálya alatt semmisnek legyenek tekinthetők. Ha a Mastercard elmulasztja az engedélyezéshez szükséges anyag igénylését, az nem tekinthető úgy, hogy a Mastercard lemond a jogairól, és a Mastercard a későbbiekben bármikor igényelheti a szükséges anyagot.

Benyújtott anyagok és visszajelzések

Időről időre arra kérhetjük Önt, hogy adjon visszajelzést a Mastercard webhelyéről, valamint termékeiről és/vagy szolgáltatásairól. Az Ön által elküldött kommunikációk vagy anyagok (a) kezelése nem bizalmas és nem védett anyagként történik, (b) a Mastercard tulajdonává válnak és a Mastercard a velük kapcsolatos minden jogot, jogcímet és érdekeltséget örökre megszerez, továbbá (c) elérhetővé válnak a Mastercard licencadói és leányvállalatai saját belátásuk szerinti felhasználására, mindenféle kötelezettség, ellenszolgáltatási igény vagy egyéb felelősségvállalás nélkül. A felhasználás bármilyen célú lehet, beleértve – de nem kizárólag ezekre korlátozva – az anyagok részben vagy teljes egészében történő reprodukálását, továbbítását, publikálását, sugárzását és közzétételét, bármilyen jelenleg létező vagy jövőben megjelenő médiában és bármilyen módon, a jelen webhelyen vagy máshol. A Mastercard semmiféle kötelezettséget nem vállal arra, hogy válaszoljon az ilyen kommunikációkra. A fentiek ellenére a Mastercard vállalati politikájának részeként nem fogad el vagy vesz figyelembe a nagyközönségtől érkező kreatív ötleteket, javaslatokat vagy anyagokat a termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozóan („benyújtott anyagok”), ezért sem a jelen webhelyen, sem más módon ne nyújtson be a Mastercard számára ilyen anyagokat. Ha Ön a fenti kérésünk ellenére mégis benyújt ilyen anyagot, akkor a benyújtott anyag azonnal a Mastercard tulajdonává válik, és a Mastercard ettől kezdve kizárólagos birtokosává válik az anyaghoz kapcsolódó minden jognak, jogcímnek és érdekeltségnek. Ezenfelül a Mastercard szabadon felhasználhatja a benyújtott anyagokat bármilyen célra, többek között marketingtermékek és szolgáltatások fejlesztésére. A Mastercard semmiféle felelősséget nem vállal az ilyen benyújtott anyagok felhasználása vagy továbbítása tekintetében, illetve olyan esetben, ha a Mastercard jövőbeli termékei vagy szolgáltatásai bármilyen hasonlóságot mutatnak a kérdéses anyag tartalmával.

Kereskedők és kereskedői ajánlatok

A kereskedők bizonyos engedményeket, kedvezményeket vagy más előnyöket (pl. ingyenes szállítás) kínálhatnak a Mastercard számára az áruk és szolgáltatások vásárlása tekintetében („ajánlatok”), amelyek a Mastercard webhelyén érhetők el. Az ilyen ajánlatokra bizonyos feltételek vonatkoznak, amelyek bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A Mastercard semmiféle felelősséget nem vállal az ilyen ajánlatokhoz kapcsolódóan az Ön és a kereskedő között zajló tevékenységek miatt bekövetkező veszteségek vagy károk tekintetében. Az itt leírtak kivételével az ügymenet minden részéért – beleértve többek között az áruk és szolgáltatások szállítását, az áruk visszaküldését, valamint az esetleges garanciákat is – kizárólag Ön és a megfelelő kereskedők vállalnak felelősséget. Ön elfogadja, hogy a Mastercard semmilyen formában nem felelős a Mastercard webhelyen elérhető kereskedők tevékenységéért és ajánlataikért, és ebben a tekintetben semmit nem garantál.

Nyereményjátékok

A Mastercard időről időre nyereményjátékokat vagy más promóciókat szervez. Minden ilyen nyereményjátékra és promócióra az adott esetben érvényes hivatalos szabályok, valamint a vonatkozó törvények, rendeletek és alapszabályok vonatkoznak.

Harmadik felek által biztosított tartalmak és más webhelyekre mutató hivatkozások

A Mastercard webhelyén harmadik felek által biztosított tartalmak és más, a jelen webhelytől teljesen független webhelyekre mutató hivatkozások szerepelhetnek. A harmadik felek tartalmainak és hivatkozásainak szerepeltetése kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálja, és semmiképpen nem jelenti a Mastercard jóváhagyását, támogatását vagy garanciavállalását az ilyen tartalmak tekintetében. Emellett a Mastercard semmiféle felelősséget nem vállal a harmadik felek által biztosított információk pontosságáért, teljességéért vagy megbízhatóságáért, illetve a hivatkozott webhelyeken kínált termékekért vagy szolgáltatásokért, és kizárólag Ön felelős a harmadik felek által biztosított információk felhasználása tekintetében. Az Ön és az ilyen harmadik felek között létrejött megállapodások, tranzakciók vagy egyéb kapcsolatok tekintetében kizárólag Ön vállal felelősséget. Amikor Ön egy harmadik fél hivatkozására kattint, azzal elhagyja a Mastercard webhelyet. A hivatkozáson keresztül megnyitott webhelyen benyújtott bármilyen személyes adatok gyűjtését és ellenőrzését nem a Mastercard végzi, hanem a megnyitott webhely adatvédelmi szabályzata és használatai feltételei vonatkoznak rá. A hivatkozáson keresztül megnyitott webhely adatvédelmi gyakorlatáról a kérdéses webhely adatvédelmi szabályzatában és használati feltételeiben tájékozódhat.

Adatvédelmi szabályzat

A Mastercard fontosnak tartja a webhelyre látogatók és az itt kínált programokat és információkat igénybe vevők személyes adatainak védelmét. A Mastercard Globális adatvédelmi szabályzata (hivatkozás lent) áttekintést nyújt arról, mire számíthat Ön, ha részt vesz az egyik programunkban vagy böngészi a Mastercard webhelyet. Országspecifikus vagy programspecifikus oldalainkra eltérő vagy programspecifikus szabályzatok lehetnek érvényesek. Szabályzatunk vonatkozó változatát mindig az adott oldal alján található hivatkozáson keresztül tekintheti meg. Kattintson ide Globális adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez.

Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy a Mastercard vállalatot, valamint annak üzleti partnereit, munkatársait és leányvállalatait felmenti mindennemű felelősség, veszteségre vonatkozó kártérítési igény, követelés és költségelszámolási igény alól, továbbá ilyen esetekben kártalanítást és védelmet nyújt számukra, beleértve az ésszerű mértékben megállapított ügyvédi díjakat és költségeket is, amelyek a jelen Használati feltételek Ön által megszegése vagy a webhely használata kapcsán felmerülnek. Ön vállalja, hogy a Mastercard vállalatot nem tartja felelősnek és adott esetben kártalanítja a Mastercard elleni bármilyen jogi eljárás esetén, amely a szerzői jogok vagy más szellemi tulajdonjogok megsértéséhez, illetve a Felhasználó által benyújtott anyagokhoz tartozó bármely egyéb joghoz és/vagy a Felhasználó által benyújtott anyagok tekintetében bármilyen egyéb jogsértéshez vagy szerződésszegéshez kapcsolódik. Ön felmenti és adott esetben kártalanítja a Mastercard vállalatot bármilyen követelés, kár vagy költség felmerülése esetén, amely közvetlenül vagy közvetetten a Felhasználó által benyújtott anyagok felhasználásából, átadásából, reprodukálásából, közzétételéből vagy nyilvánossá tételéből adódik.

A felelősség kizárása

Habár a Mastercard minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a webhelyen található információk helyesek legyenek, a teljes pontosság nem garantálható, ezért a Mastercard semmiféle felelősséget nem vállal a jelen webhelyen található információk pontossága, hiánytalansága vagy hitelessége tekintetében.

A MASTERCARD WEBHELYET ÉS ANNAK MINDEN TARTALMÁT AZ ITT LÁTHATÓ ÉS ELÉRHETŐ FORMÁBAN BIZTOSÍTJUK ÖNNEK, ÉS EZÚTON ELHÁRÍTUNK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT FELELŐSSÉGET, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI FELHASZNÁLHATÓSÁGRA, A JOGCÍMEKRE VAGY A JOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉGRE, AZ ADATOK MINŐSÉGÉRE VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN GARANCIA VÁLLALÁSÁT IS. AZ ÖN ÁLTAL A MASTERCARD VÁLLALATTÓL A JELEN WEBHELYEN KERESZTÜL SZERZETT INFORMÁCIÓK AZ ITT KIFEJEZETTEN LEÍRT GARANCIÁKON TÚL SEMMIFÉLE EGYÉB GARANCIA ALAPJÁT NEM KÉPEZHETIK. A MASTERCARD KORLÁTOZÁSOK NÉLKÜL ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET A JELEN WEBHELY ELÉRHETŐSÉGÉVEL, A MASTERCARD WEBHELY HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉVEL, A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁVAL, VALAMINT A MASTERCARD WEBHELY VÍRUS- ÉS KÁRTEVŐMENTESSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN. ÖN A JELEN WEBHELYET, A LETÖLTÖTT TARTALMAKAT, ILLETVE A WEBHELYEN KERESZTÜL SZERZETT ANYAGOKAT KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN A FELELŐS BÁRMILYEN, A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN BEKÖVETKEZETT KÁRÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMELY A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK OKOZTA KÁROKAT. FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA, HOGY EGYES JOGRENDEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A BELEÉRTETT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELKÉPZELHETŐ, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

A kártérítés kizárása és a felelősség korlátozása

A MASTERCARD VAGY LEÁNYVÁLLALATAI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ AZOKÉRT A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, BÜNTETŐJOGI, PÉLDAÉRTÉKŰ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁROKÉRT – BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TULAJDONBAN BEKÖVETKEZETT KÁROKAT, A HASZNÁLHATÓSÁG MEGSZŰNÉSÉT, AZ ÜZLETKIESÉST, A GAZDASÁGI VESZTESÉGET, AZ ADATVESZTÉST VAGY AZ ELMARADT HASZNOT, AZ ADOTT KERESET JELLEGÉTŐL FÜGGETLENÜL (TÖBBEK KÖZÖTT SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL, HANYAGSÁGGAL VAGY EGYÉB KÁROKOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KERESETEK) –, AMELYEK A MASTERCARD WEBHELY VAGY TARTALMA HASZNÁLATÁVAL VAGY ELÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG AKKOR SEM, HA A MASTERCARD VÁLLALATOT VAGY ANNAK ÜZLETI PARTNEREIT, MUNKATÁRSAIT, KÉPVISELŐIT VAGY LEÁNYVÁLLALATAIT ELŐZŐLEG TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK VAGY VESZTESÉGEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A MASTERCARD TELJES PÉNZÜGYI FELELŐSSÉGE MINDEN KÁR, VESZTESÉG ÉS KERESET TEKINTETÉBEN – LEGYEN SZÓ AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉSRŐL VAGY SÉRELEMRŐL (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HANYAGSÁGOT) – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL FIZETETT ÖSSZEGET (HA SOR KERÜLT ILYEN ÖSSZEG BEFIZETÉSÉRE) VAGY A SZÁZ (100) DOLLÁR ÉRTÉKET (A KETTŐ KÖZÜL AZ ALACSONYABBAT) A MASTERCARD BÁRMELY WEBHELYÉNEK ELÉRÉSÉVEL VAGY AZ ILYEN WEBHELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMILYEN TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN. ELŐFORDULHAT, HOGY A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG, ILLETVE AZ ESETI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.

A Használati feltételek alkalmazhatóságának kizárása a Mastercard fizetési kártyák birtokosaival kötött megállapodásra

A Mastercard vezető vállalat a fizetési szolgáltatások terén. A Mastercard nem pénzügyi intézmény, így semmilyen formában nem bocsát ki hitelkártyákat, betéti kártyákat, csekk-kártyákat vagy fizetési kártyákat. A Mastercard márkájú fizetési kártya nem magával a Mastercard vállalattal, hanem a kibocsátó bankkal vagy pénzügyi intézménnyel való kapcsolatot testesíti meg. A Mastercard márkájú fizetési kártyával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket és problémákat a kártyát kibocsátó bank vagy pénzügyi intézmény kezeli, nem a Mastercard. A Mastercard kapcsolatban áll ugyan az Ön kibocsátó bankjával vagy pénzügyi intézményével, de ez a kapcsolat nem terjed ki az egyes kártyabirtokosokra és fizetésikártya-számlákra.

A Mastercard webhelyet a Mastercard és leányvállalatai üzemeltetik.

Egyéb tudnivalók

Jelen Használati feltételek értelmezése és végrehajtása kizárólag az Amerikai Egyesült Államok New York Államának jogrendje szerint történik, és a jogszabályi ütközés elve nem érvényesíthető. Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a jelen Használati feltételekből vagy jelen webhely használatából eredő vagy ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó bármely jogi vagy méltányossági kereset kizárólag a New Yorkban működő szövetségi vagy állami bíróságra nyújtható be. Ön ezúton tudomásul veszi ezen bíróságok személyes illetékességét, és annak aláveti magát a Mastercard webhellyel, annak elérésével vagy használatával, vagy a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos bármely kereset esetére, továbbá tudomásul veszi és elfogadja a területen kívüli hatályú kézbesítést.

A Mastercard webhelyről származó tartalomra és szoftverekre az Egyesült Államok exporttörvényei és más országok importra vonatkozó törvényei vonatkozhatnak. A jelen webhely Ön által történő használatához kapcsolódóan Ön kizárólagos felelősséggel tartozik valamennyi vonatkozó joghatósági terület minden vonatkozó exportálási, újraexportálási és importszabályozási jogszabályának betartásáért, beleértve többek között az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Exportigazgatási szabályzata CFR 730-774. részeit (U.S. Department of Commerce Export Administration Regulations, 15 CFR Parts 730-774), a nemzetközi fegyverkereskedelmi szabályzatokat (International Traffic in Arms Regulations), a Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatal (Office of Foreign Assets Control) egyes országokra vonatkozó specifikus gazdasági szankciós programjait, valamint bármely más ország export- és importszabályozási jogszabályait. A jelen webhelyről származó tartalom vagy szoftverek közvetlen vagy közvetett módon történő felhasználása, terjesztése, átruházása vagy továbbítása tilos akár közvetlen termék, akár olyan anyagok vagy termékek, szoftverek vagy más műszaki adatok útján, amelyek a jelen webhelyről származó tartalmat vagy szoftvereket tartalmazzák, kivéve a valamennyi vonatkozó joghatósági terület vonatkozó export- és importszabályozási jogszabályainak megfelelő módon.

A jelen Használati feltételek átruházása tilos. A Mastercard jogosult bármikor átruházni a jelen Használati feltételekben foglalt jogait és kötelezettségeit. Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely része vagy rendelkezése jogszerűtlennek, semmisnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, úgy az adott részt a jelen Használati feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és az nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen bekezdésben foglaltak kivételével a jelen Használati feltételek képezik a feltételek tárgyára vonatkozóan az Ön és a Mastercard között létrejött teljes szerződést. A jelen Használati feltételek bizonyos rendelkezéseit felülírhatják vagy kiegészíthetik a jelen webhely bizonyos oldalain, alkalmazásain, eszközein vagy egyéb anyagain belül található, kijelölt jogi értesítések és feltételek. Amennyiben a Mastercard elmulasztja a jelen Használati feltételek vagy bármely kiegészítő feltétel rendelkezéseinek végrehajtását, az nem tekinthető joglemondásnak sem az adott rendelkezések tekintetében, sem az adott rendelkezés végrehajtási joga tekintetében. A jelen Használati feltételek és bármely kapcsolódó dokumentum elfogadása elektronikus formában történik (pl. a beleegyezés elektronikus vagy egyéb módon való kinyilvánításával); amennyiben Ön elfogadja azokat, úgy az kötelező érvényűnek tekintendő az Ön és a Mastercard között fennálló jogviszonyban. Ön ezúton korlátozás nélkül tudomásul veszi, hogy nem fogja vitatni a jelen Használati feltételek és bármely kapcsolódó dokumentum érvényességét vagy végrehajthatóságát.

Ügyfélszolgálat és kapcsolati adatok

Mastercard Europe
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgium