Mastercard – Globális adatvédelmi szabályzat

Érvénybe lépés dátuma: 2017. február 17.

A Mastercard International Incorporated és leányvállalatai (együttesen: „Mastercard”)  fontosnak tartják az Ön adatainak védelmét. Ez a Globális adatvédelmi szabályzat ismerteti, milyen személyes adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel és kivel osztjuk meg az információkat, valamint azt, hogy Ön hogyan hozhat döntéseket az adatai felhasználására vonatkozóan. Emellett bemutatjuk azokat az intézkedéseket, amelyeket az adatok biztonsága érdekében vezettünk be. Azt is megtudhatja innen, hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot, ha az adatvédelemre vonatkozó kérdései vannak.

Az Ön személyes adatainak a jelen Globális adatvédelmi nyilatkozat céljai szerinti gyűjtését és felhasználását végző Mastercard-entitásokat a jelen dokumentum  „Kapcsolatfelvétel vállalatunkkal” című részében soroljuk fel.

Adatvédelmi eljárásaink országról országra változhatnak, az adott jogi gyakorlatnak és törvényi előírásoknak megfelelően.

Az általunk gyűjtött személyes adatok

A Mastercard különböző forrásokból juthat hozzá az Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz.

A fizetési tranzakciók feldolgozójaként és a kapcsolódó szolgáltatások kezelőjeként korlátozott mértékben hozzáférünk az Ön személyes adataihoz a pénzügyi  intézményektől, a kereskedőktől és más felektől, akik érintettek az Ön fizetési tranzakcióiban.

Ezen a módon a kártyához tartozó számlaszámot, a kereskedő nevét és telephelyét, valamint a tranzakció teljes összegét tudjuk meg. Fontos tudni, hogy a kártyabirtokos nevére és más kapcsolati adatokra nincs szükség a fizetési tranzakciók feldolgozásához.

Emellett a nyilvánosan elérhető információs rendszerekből, valamint olyan vállalatoktól is információhoz juthatunk Önnel kapcsolatban, amelyek más Mastercard termékeket vagy szolgáltatásokat használnak, illetve támogatják ezek használatát.

A fentieken túl Ön is dönthet úgy, hogy közvetlenül, különféle módszerekkel adatokat szolgáltat a számunkra, többek között: (i) a webhelyeinken, (ii) marketingüzenetre vagy más kommunikációkra küldött  válaszokban, (iii) a közösségi portálokon, (iv) Mastercard  termékre vagy szolgáltatásra való regisztráláskor, (v) akcióban, programban vagy promócióban való részvétellel
 vagy (vi) tényleges vagy potenciális üzleti vagy foglalkoztatási kapcsolat  révén.  Ön abba is beleegyezhet, hogy harmadik felek az Önről gyűjtött információkat felfedjék számunkra.

Az általunk szerzett vagy az Ön által szolgáltatott személyes adatok a következők lehetnek:

1. Kapcsolati adatok (például név, postai vagy e-mail cím és telefonszám)
2. Üzleti kapcsolati adatok (például beosztás, részleg és a szervezet neve)
3. Felhasználónév és jelszó
4. Fizetési számlainformációk
5. Olyan ismerősök vagy más személyek kapcsolati adatai, akikkel szeretné, hogy kapcsolatba lépjünk
6. Az Ön által biztosított tartalmak (például fényképek, cikkek és hozzászólások)
7. Az Ön által közösségi weboldalakon vagy harmadik felekkel létesített tagsági viszonyon keresztül elérhetővé tett tartalmak
8. Mobileszköz egyedi azonosítója
9. Földrajzi helymeghatározási adatok
10. Egyéb információk (például vásárlási szokások és preferenciák, nyelvi beállítás, kor, születési dátum, nem és családi állapot)

Vállalatunknál, szolgáltatóinknál és partnereinknél bizonyos információk gyűjtése automatizált  módon történik, például cookie-k és adatgyűjtő jelek használatával, a hirdetésekkel végzett műveletek során, mobilalkalmazásokkal, illetve webhelyeink, oldalaink és más digitális tartalmaink felkeresésekor. Az így gyűjtött információk a következőket tartalmazhatják: IP-cím, böngésző típusa, operációs rendszer, hivatkozó URL-címek és az elvégzett műveletekkel vagy a digitális  tartalmaink használatával kapcsolatos információk.  A „cookie” olyan szöveges fájl, amelyet egy webszerver helyez el
 a számítógép merevlemezén.  Az „adatgyűjtő jel” (más néven internetes címke, pixelcímke vagy átlátszó GIF) olyan elem, amely az információk webszerverre történő visszaküldésére szolgál.

Webhelyeinken és mobilalkalmazásainkban harmadik felektől származó webes analitikai szolgáltatásokat is használhatunk,
például az Adobe Omniture szolgáltatásait.  Az ilyen szolgáltatásokat felügyelő analitikai szolgáltatók  különféle technológiák, például cookie-k és adatgyűjtő jelek használatával segítenek  minket annak megértésében, hogyan használják a látogatók webhelyeinket és alkalmazásainkat.

Vállalatunk, szolgáltatóink és partnereink emellett az Ön által a webhelyeinken vagy alkalmazásainkban végzett tevékenységekről is adatokat gyűjthetnek, amelyeket arra használunk, hogy az Ön igényeinek megfelelő tartalmakat és hirdetéseket jeleníthessünk meg.  Ilyen célokra gyűjtött információk lehetnek például az Ön által a webhelyeinken megtekintett oldalakkal vagy hirdetésekkel, valamint a webhelyeinken és alkalmazásainkban végzett tevékenységeivel kapcsolatos adatok.  Tekintse át a jelen Globális adatvédelmi szabályzat „Az Ön jogai és választási lehetőségei” című részét, ahol többet megtudhat arról, hogyan utasíthatja el vagy korlátozhatja bármikor az Ön böngészési viselkedésének célzott online hirdetésekhez történő felhasználását.

Hogyan használjuk fel az összegyűjtött személyes adatokat

Az Önről összegyűjtött személyes adatokat a következő célokra használhatjuk fel:

 • Az Ön fizetési tranzakcióinak feldolgozása (beleértve az engedélyezést, az elszámolást, a visszaterhelést és egyéb kapcsolódó vitarendezési tevékenységeket)
 • Csalás, jogosulatlan tranzakciók, követelések és egyéb kötelezettségek elleni védelem és azok megakadályozása, kockázatnak való kitettség kezelése, egységes minőség biztosítása a franchise-hálózaton belül a fizetési hálózat integritásának és biztonságának tekintetében
 • A nálunk vezetett számláinak létrehozása és kezelése, valamint reagálás az Ön által feltett kérdésekre
 • Az Ön tájékoztatása a Mastercard, valamint a kibocsátók, az elfogadók, a kereskedők és a partnerek termékeiről, szolgáltatásairól, ajánlatairól, programjairól és promócióiról (beleértve a játékokat, sorsolásokat és egyéb marketingtevékenységeket is)
 • Cégkatalógusok közzététele (amelyekben üzleti kapcsolati adatok is szerepelhetnek)
 • Üzleti tevékenységünk működtetése, értékelése és javítása (többek között új termékek és szolgáltatások kifejlesztése; kommunikációnk kezelése; hirdetési tevékenységünk hatékonyságának értékelése és optimalizálása; termékeink, szolgáltatásaink, weboldalaink, mobilalkalmazásaink és más digitális tartalmaink elemzése; weboldalaink, mobilalkalmazásaink és más digitális tartalmaink működésének elősegítése; valamint könyvelési, auditálási, számlázási, egyeztetési és begyűjtési tevékenységek végzése)
 • A személyes adatok anonimizálása és anonimizált információkat tartalmazó összesített adatjelentések elkészítése és biztosítása (beleértve többek között a következőket: összeállítások, elemzések, analitikai és előrejelző modellek és szabályok, valamint egyéb összesítő jelentések) a kibocsátó és elfogadó intézmények, kereskedők és más ügyfelek és partnerek munkájának tanácsokkal történő elősegítése céljából, a vásárlásokkal, illetve a csalásokkal kapcsolatos múltbeli és potenciális jövőbeli tendenciák, valamint az adatokból levonható egyéb tanulságok tekintetében
 • Annak kiértékelése, hogy Önt érdekelhetik-e a Mastercard által kínált pozíciók, és kapcsolatfelvétel Önnel a felkínált állások kapcsán
 • A Használati feltételekben foglalt és a törvény által biztosított jogaink érvényesítése
 • A vonatkozó törvények és rendelkezések, a bírósági eljárások, valamint a Mastercard vagy a Mastercard partnerei tekintetében joghatósággal rendelkező vagy hasonló igényt formáló kormányzati szervek által megkövetelt tevékenységek
 • Az ágazati szabványoknak, valamint a szabályzatainknak való megfelelőség biztosítása

Az információkat más módokon is felhasználhatjuk, ilyen esetben az adatgyűjtés során  erről külön tájékoztatjuk az adatszolgáltatókat.

Az általunk megosztott személyes adatok

Az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Globális adatvédelmi szabályzatban rögzített feltételek szerint,
illetve az adatgyűjtéskor közölt feltételeknek megfelelően értékesítjük,
 illetve továbbítjuk.

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk leányvállalatainkkal, pénzügyi intézményekkel, továbbá a fizetési kártyákat kibocsátó, illetve a fizetési tranzakciókat lebonyolító egyéb felekkel, valamint a kereskedőkkel.  A fizetési tranzakciók feldolgozása, valamint az Ön által igényelt egyéb tevékenységek elvégzése során személyes adatokat osztunk meg. Emellett olyan felekkel is megoszthatunk személyes adatokat, amelyek segítséget nyújtanak a fizetési kártyákkal kapcsolatos csalások megelőzéséhez, a fizetési tranzakciók csalás elleni védelméhez, valamint a tranzakció és a fizetésfeldolgozási rendszerünk biztonságának garantálásához.  Így például a kártyakibocsátók számára átadjuk a kártyabirtokosaik azon tranzakcióira vonatkozó adatokat, amelyeket a Mastercard dolgoz fel.

Emellett további harmadik felekkel is megoszthatunk személyes adatokat, az Ön beleegyezésével.  Ha a Mastercard harmadik felek szolgáltatójaként jár el, akkor átadhatjuk nekik azokat a személyes adatokat, amelyeket a megbízásukból gyűjtöttünk.

Azokkal a szolgáltatóinkkal is megoszthatjuk az információkat, akik a mi megbízásunkból nyújtanak szolgáltatásokat.  Ezen szolgáltatók kizárólag abból a célból használhatják fel vagy tehetik közzé az adatokat, hogy megbízásunk alapján szolgáltatást nyújtsanak, illetve hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljenek.  Ezen szolgáltatókat szerződéssel kötelezzük arra, hogy a megbízásunkból kezelt személyes adatok védelme és biztonsága érdekében megtegyék a szükséges intézkedéseket.

A Mastercard a jelen Globális adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint adja át a személyes adatokat a Mastercard vállalatcsoport más tagjainak, illetve az adatgyűjtéskor adott tájékoztatás szerint (például a programspecifikus adatvédelmi szabályzatnak megfelelően).

Webhelyeinken olyan funkciók is szerepelhetnek, amelyek más, a Mastercard vállalattal egyéb kapcsolatban nem álló feleken keresztül érhetők el.  Az ilyen funkciókat – többek között a közösségi webhelyeket és a földrajzi helymeghatározási eszközöket – harmadik felek (például közösségi hálózatok) működtetik, és ezt egyértelműen feltüntetjük.  Ezek a harmadik felek saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően végezhetik a személyes adatok felhasználását vagy megosztását.  Ha a kérdéses funkciókat használni kívánja, mindenképpen javasolt áttekinteni az adott harmadik fél adatvédelmi szabályzatát.

Az Ön adatait abban az esetben is továbbíthatjuk, ha (i) a továbbítást valamilyen jogszabály vagy jogi eljárás szükségessé teszi, illetve (ii) amennyiben úgy véljük, hogy az adatok továbbítására fizikai kár vagy pénzügyi veszteség megakadályozása érdekében, illetve (iii) egy vélt vagy valós csalással vagy illegális tevékenységgel kapcsolatos vizsgálat lefolytatásához szükség van.

Fenntartjuk emellett a jogot arra is, hogy az Ön személyes adatait a vállalatunk, illetve erőforrásaink teljes egészében vagy részben történő értékesítése vagy átruházása esetén is továbbítsuk.  Ilyen értékesítés vagy átruházás esetén minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait az új felhasználó a jelen Globális adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezelje.  Ilyen értékesítést vagy átruházást követően Ön felveheti a kapcsolatot azzal a féllel, amelynek átadtuk a személyes adatait, és érdeklődhet az adatok feldolgozásáról.

Az Ön jogai és választási lehetőségei

Önnek meghatározott jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban. Emellett választási lehetőségeket ajánlunk fel Önnek azzal kapcsolatban, hogy milyen személyes adatokat gyűjthetünk Öntől, hogyan használhatjuk fel ezeket az adatokat, illetve hogyan kommunikáljunk Önnel.

Ön dönthet úgy, hogy egyáltalán nem ad át személyes adatokat a Mastercard számára: ezt úgy teheti meg, hogy nem végez fizetési tranzakciókat.  Az adatok számunkra történő közvetlen átadását is megtagadhatja. Ha azonban a szükséges személyes adatokat kérésre nem adja meg, akkor nem lesz képes kihasználni a Mastercard termékek és szolgáltatások minden előnyét, továbbá előfordulhat, hogy tájékoztatást sem tudunk nyújtani Önnek a termékekről, szolgáltatásokról és promóciókról.

Bizonyos automatizált módon gyűjtött személyes adatok gyűjtését és felhasználását elutasíthatja, amikor webhelyeinkre látogat. Egyes jogrendszerekben a Mastercard weboldalak jobb alsó sarkában megjelenő, a cookie-k használatának elfogadására szolgáló eszközzel gyakorolhatja a választás jogát.  A böngésző információkat jeleníthet meg azzal kapcsolatban, hogyan kérhet értesítést bizonyos típusú cookie-król és hogyan utasíthatja el azokat. Emellett a Mastercard egyes webhelyein további választási lehetőségei is lehetnek a cookie-k használatára vonatkozóan. Ugyanakkor ne feledje: a cookie-k használatának mellőzése esetén előfordulhat, hogy a webhelyeinken vagy online szolgáltatásainkban nem minden funkció lesz elérhető.

Az automatizált módon gyűjtött személyes adatok bizonyos felhasználási módjait elutasíthatja,
 amikor harmadik felek webhelyeire látogat és a hirdetéseinkre kattint.  A harmadik felek webhelyein előfordulhat, hogy általunk megbízott szolgáltatók végzik a hirdetések elhelyezését.  Ezek a hirdetések testreszabottak és célzottak lehetnek, a webhelyeinken és alkalmazásainkban általunk (és partnereink által) összegyűjtött adatok alapján.  Emellett egyes szolgáltatóink és partnereink – a hirdetések testre szabása és célzott megjelenítése céljából – információkat gyűjthetnek az Ön online tevékenységeiről a hosszú távú böngészési viselkedés és a harmadik felek által üzemeltetett webhelyekre történő látogatások tekintetében.  A Mastercard hirdetéseinek megjelenítése gyakran ikonok használatával történik, melyek révén a vásárlók (i) többet megtudhatnak a személyes adataik felhasználási módjáról, továbbá (ii) gyakorolhatják döntési jogaikat az adataik felhasználásának vonatkozásában. Kattintson ide vagy – adott esetben – a célzott hirdetésben szereplő ikonra, ha meg szeretné tudni, hogyan utasíthatja el vagy korlátozhatja a böngészési viselkedésével kapcsolatos adatok online reklámcélokra történő felhasználását.

Ön bármikor kérheti, hogy ne küldjünk Önnek e-mailben marketinganyagokat; ehhez kattintson a marketing témájú e-mailekben található leiratkozási hivatkozásra vagy lépjen kapcsolatba vállalatunkkal az alábbi módon.  A Mastercard marketing témájú e-mailjeit ide kattintva is lemondhatja.

Ahogy fent is jeleztük, a személyes adatokat adatelemzés céljából anonimizálhatjuk. Az ilyen anonimizálás elutasításához kattintson ide.

Ha munkáltatója személyes adatokat ad át Önről a Mastercard számára, Önnek bizonyos választási lehetőségek állhatnak rendelkezésére az adatok Mastercard általi felhasználása vagy felfedése tekintetében.  Ha többet szeretne tudni választási lehetőségeiről és gyakorolni szeretné jogait, forduljon a munkáltatójához.

A törvény által megengedett mértékig Ön minden korábban számunkra megadott beleegyezését visszavonhatja, illetve megfelelő indoklással bármikor tiltakozhat a személyes adatai felhasználása ellen.  Ezt követően az Ön által választott preferenciákat alkalmazzuk.  Bizonyos esetekben azonban az, hogy visszavonja személyes adatai Mastercard általi felhasználására vagy továbbítására vonatkozó beleegyezését, azt eredményezi, hogy nem használhatja ki a Mastercard meghatározott termékeinek vagy szolgáltatásainak előnyeit.

A vonatkozó törvények függvényében Önnek joga lehet megerősítést kérni arról, hogy személyes adatokat tartunk nyilván Önnel kapcsolatban; valamint a nyilvántartásunkban szereplő személyes adataihoz való hozzáféréshez, illetve az azokkal kapcsolatos információ igényléséhez; másolat kéréséhez az Ön általunk nyilvántartott személyes adatairól; a személyes adataival kapcsolatos pontatlanságok kijavításához; valamint személyes adatai feldolgozásának megakadályozásához, és az adatok blokkolásának, anonimizálásának vagy törlésének igényléséhez.  A személyes adatokhoz való hozzáférés jogát a vonatkozó helyi törvények bizonyos esetekben korlátozhatják. Ha gyakorolni szeretné ezen jogait, forduljon hozzánk az alább leírt módon.

Amennyiben módosítani szeretné preferenciáit, töröltetni szeretné adatait levelezési listáinkról, illetve hozzáférési igénylést szeretne benyújtani, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alább leírtak szerint.

Ha nem felelünk meg a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos elvárásoknak, illetve Ön panaszt szeretne tenni vállalatunk adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatban, előbb tájékoztasson minket, hogy legyen lehetőségünk elhárítani a problémát.  Kapcsolati adataink az alábbi, „Kapcsolatfelvétel vállalatunkkal” című részben találhatók. Ismertesse részletesen a problémát, hogy könnyebben válaszolhassunk a kérésére. Igyekszünk minden panaszra ésszerű időn belül reagálni.

Ha más személlyel kapcsolatos információkat vagy anyagokat küld a számunkra, azt úgy tegye, hogy a kérdéses információk velünk történő megosztása, valamint azok további felhasználása megfeleljen a vonatkozó törvényeknek, így például a kérdéses személyt megfelelő módon értesítenie kell a személyes adatai feldolgozásáról, továbbá a beleegyezését kell kérnie ahhoz, amennyiben a vonatkozó törvények ezt megkövetelik.

Nemzetközi adattovábbítás

Az Önről gyűjtött személyes adatokat az adatgyűjtés országától eltérő országokba is továbbíthatjuk, többek között az Amerikai Egyesült Államokba.  Ezekben az országokban nem feltétlenül ugyanazok az adatvédelmi törvények vannak érvényben, mint abban az országban, ahol az adatok eredeti gyűjtése történt.  Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait más országokba továbbítjuk, az adatok védelmét a jelen Globális adatvédelmi szabályzatban foglaltak, illetve az adatgyűjtéskor adott tájékoztatás szerint biztosítjuk (például a programspecifikus adatvédelmi szabályzatnak megfelelően).

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) egyik országának állampolgára, illetve Svájcban él, akkor
minden esetben betartjuk a vonatkozó jogi előírásokat, így megfelelő védelmet biztosítunk a személyes adatok számára azok Európai Gazdasági Térségen vagy Svájcon kívüli országokba való továbbítása esetén.  A Mastercard alávetette magát az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma, az Európai Bizottság és Svájc által meghatározott Safe Harbor adatvédelmi alapelveknek az EGT területéről és Svájcból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, továbbítása és egyéb feldolgozása tekintetében. Safe Harbor adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez.

Kidolgoztunk és bevezettünk kötelező erejű vállalati szabályokat, amelyek az EGT adatvédelmi hatóságai szerint is megfelelően biztosítják az általunk globálisan feldolgozott személyes adatok védelmét. Kötelező erejű vállalati szabályaink itt érhetők el.

Hogyan tároljuk és védjük a személyes adatokat

A Mastercard számára fontos az Ön személyes adatainak biztonsága. Elkötelezettek vagyunk az általunk gyűjtött személyes adatok védelme mellett. Megfelelő adminisztrációs, technikai és fizikai védelmi intézkedésekkel gondoskodunk az Ön által szolgáltatott vagy általunk gyűjtött személyes adatok véletlen, jogszerűtlen vagy illetéktelen megsemmisítése, elvesztése, módosítása, elérése, felfedése és felhasználása ellen.  Több olyan webhelyünkön, amelyeken személyes adatok kezelése és átvitele történik, SSL titkosítást alkalmazunk.

A Mastercard csak addig tárolja a személyes adatokat, amíg az feltétlenül szükséges az adatgyűjtés deklarált céljainak teljesítéséhez, illetve ameddig a vonatkozó törvények szerint ez kötelező vagy engedélyezett. Megfelelő módszerekkel semmisítjük meg vagy tesszük személyazonosításra alkalmatlanná a személyes adatokat, amennyiben a törvény ezt előírja, illetve amikor a személyes adatokra már nincs szükségünk az adatgyűjtés deklarált céljának teljesítéséhez.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Webhelyeinken más webhelyekre mutató hivatkozások szerepelhetnek, amelyek az Ön kényelmét és tájékoztatását szolgálják.
Ezek a webhelyek adott esetben függetlenek lehetnek a Mastercard vállalattól.  A hivatkozott webhelyek saját adatvédelmi feltételekkel és irányelvekkel rendelkezhetnek – javasoljuk, hogy alaposan tekintse át ezeket, ha ilyen webhelyre látogat.  A nem a Mastercard tulajdonában álló vagy nem a Mastercard által üzemeltetett, hivatkozáson keresztül elért webhelyek esetében vállalatunk nem vállal felelősséget ezen webhelyek tartalma, használata, illetve adatvédelmi szabályai tekintetében.

Globális adatvédelmi szabályzatunk változásai

Az adatok kezelésével kapcsolatos változásokhoz igazodva előfordulhat, hogy időnként előzetes értesítés nélkül frissítjük Globális adatvédelmi szabályzatunkat.  Weboldalainkon jól látható módon jelezzük, ha Globális adatvédelmi szabályzatunkban jelentős változtatást hajtottunk végre, és a Szabályzat elején feltüntetjük a legutóbbi frissítés dátumát is. A Globális adatvédelmi szabályzat megváltozásakor bizonyos esetekben az Ön beleegyezését kérhetjük.

Kapcsolatfelvétel vállalatunkkal

Ha kérdései vagy észrevételei vannak a jelen Globális adatvédelmi szabályzattal vagy a Mastercard
adatvédelmi gyakorlataival kapcsolatban, illetve ha azt szeretné, hogy módosítsuk az Ön által megadott adatokat vagy beállításokat, kattintson ide. E-mailben is felveheti velünk a kapcsolatot a privacyanddatausage@mastercard.com címen, illetve levelet is küldhet a következő postai címre:

Global Privacy Officer
Mastercard
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) egyik országának állampolgára, illetve Svájcban él, akkor lehetséges, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozását a Mastercard Europe sprl végzi.  Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) egyik országának állampolgára, illetve Svájcban él, akkor e-mailjeit a privacyanddatausage@mastercard.com címre, postai leveleit pedig a következő címre várjuk:

Global Privacy Officer
Mastercard Europe sprl
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgium